Undersøgelser

Undersøgelser


En psykologisk undersøgelse består af samtaler med psykologen og forskellige tests.

Disse tests kan afdække en række forskellige psykologiske felter bl.a. opmærksomhed, problemløsning, logisk tænkning, hukommelse, indlæring og koncentration.

Der kan også være tale om projektive tests, hvormed følelsesliv og personlighedstræk kan belyses.

Indholdet og omfanget af den psykologiske undersøgelse afhænger af undersøgelsens formål.

En psykologisk undersøgelse vil indebære flere konsultationer hos psykologen, og du vil blive inviteret til en mundtligt tilbagemelding ved undersøgelsens afslutning.

I forbindelse med en psykologisk undersøgelse udarbejdes der en rapport, som du vil få udleveret.Løngangstræde 37B, 4.th. 1468 København K

Telefon 28 21 79 92, e-mail: sussi@sussineergaard.dk