Hypnoterapi

HVAD ER HYPNOSE


Klinisk hypnose, eller hypnoterapi, er mere og mere efterspurgt som behandling især i forhold til stress, angsttilstande, søvnproblemer og smertelindring.


Metoden er virkningsfuld, og klienten oplever ofte hurtig lindring.


Hypnoterapi har som sigte at hjælpe folk med deres problemer og kan forstås som en terapeutisk proces bestående af en “effektiv” behandlingsrelation samt bestemte kommunikative færdigheder.

Der skelnes mellem hypnose og klinisk hypnose/hypnoterapi.


Førstnævnte er ikke en behandling i sig selv, men en teknik til at fremkalde en bestemt sindstilstand, nemlig trancen, der er nødvendig for at kunne gennemføre terapien.


I trancen får vi spontant forbindelse mellem vores bevidste og underbevidste sind.

Trancetilstanden kender vi fra det hverdagsagtige og spontane ”at falde i staver”, at dagdrømme eller være opslugt af et projekt.


I hypnoterapi er det terapeuten, som hjælper med at aktivere klientens parasympatiske nervesystem, der får hjernebølgerne til at svinge mellem alfa- og thetaniveau – klienten er i trance.


Det er relativt let at hypnotisere andre mennesker. Men at hjælpe klienter, når først de er kommet i trance, er en evne, som kræver et udspørgende sind, kreativitet, øvelse og praksis – og vilje til at prøve nye fremgangsmåder, når det er nødvendigt.


Som alle andre former for professionelt terapeutisk arbejde kræver også hypnoterapi en fleksibel tilgang til klienten – en fleksibilitet som fordrer, at hypnoterapien tilpasses klientens personlighed og specifikke problemstillinger.


Hypnoterapien er således ikke en ‘one-size-fits-all’ behandling, hvor man blot kan behandle alle mennesker ens.


Det betyder, at terapeuten må give sig tid til at se sin klient, som vedkommende er. At tilpasse behandlingen til det menneske som kommer for at få hjælp.


Ofte strider det noget mod den almindelige antagelse, at terapeuten blot skal knipse med fingrene og i et nærmest magisk snuptag kan manipulere sin klient. Klienter, som håber på et hurtigt ‘hypnose-fix’, vil blive skuffede, fordi vedkommende forventer noget, som ikke kan indfries.


Dét er hypnoterapiens fokus og udfordring.


Der er forskel på, hvordan vi er modtagelige for hypnose. Nogle mennesker er højt hypnotiserbare, andre er lavt hypnotiserbare. En lille del af os kan slet ikke hypnotiseres.


Uden klientens velvilje ift. hypnosen kan hypnose under alle omstændigheder ikke lade sig gøre. Denne velvilje kan være mere eller mindre tydelig for klienten. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at der skal være et ‘ja’ – en indforståethed – til at lade sig hypnotisere.Løngangstræde 37B, 4.th. 1468 København K

Telefon 28 21 79 92, e-mail: sussi@sussineergaard.dk