Overenskomst

Overenskomst med sygesikringen


Klinikken har ikke overenskomst med sygesikringen, hvorfor du som udgangspunkt selv skal betale den fulde pris.

Du kan under visse betingelser få tilskud fra Sygeforsikring danmark. Du kan læse mere om Sygeforsikring danmarks kriterier på deres hjemmeside. Fra 1.1.2014 yder Sygeforsikringen danmark yder fra 1.1.2014 tilskud til psykologbehandling til børn og unge under 18 år, når der ikke gives tilskud fra det offentlige. Henvisning fra lægen er ikke nødvendig.

Kommunen kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevilge samtaleforløb med fuld eller delvis offentlig betaling. Kontakt din lokale bopælskommune for at høre nærmere om deres regler om dette.

Arbejdsskadestyrelsen yder ved visse psykiske arbejdsskader tilskud til psykologbehandling. Du kan læse mere om mulighederne på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Hvis du selv, eller igennem din arbejdsplads, har en sundhedsforsikring, kan du i nogle tilfælde få dækket udgifterne til psykologbehandling for dig eller dine børn. Ofte vil din sundhedsforsikring have egne psykologer tilknyttet, hvorfor psykologvalget muligvis ikke er frit. Reglerne varierer, så du anbefales at kontakte din egen sundhedsforsikring for at høre nærmere om dine muligheder.Løngangstræde 37B, 4.th. 1468 København K

Telefon 28 21 79 92, e-mail: sussi@sussineergaard.dk