Psykologiske metoder

Psykologiske metoder


Afhængig af problemstillingen arbejder psykologen med forskellige metoder, der tager afsæt i din måde at tænke på (kognition) og/eller dine handlemønstre (din adfærd).

I behandlingen af en psykisk problemstilling vil du således typisk, sammen med psykologen, komme til at arbejde med dine tanker og/eller adfærd.

Adfærdsorienteret metode fokuserer på, hvordan du kan forandre den generende adfærd samt forstærke den adfærd, der hjælper dig med at håndtere dine problemer.

Kognitiv metode fokuserer på, hvordan du tænker og tolker de situationer, hvor problemer optræder, og hvordan du i samarbejde med psykologen derefter kan tolke rigtigheden af disse forestillinger og tolkninger. Der arbejdes typisk mod at ændre bagvedliggende grundlæggende dysfunktionelle holdninger og antagelser om dig selv og verden.

Kognitiv adfærdsmetode fokuserer på både din adfærd og din måde at tænke på, og hvad det har af betydning for dit følelsesliv og for udvikling af psykiske problemer.

Systemisk metode fokuserer på familiemedlemmernes samspil i nuet. Der arbejdes med ændringer i samspillet ud fra de systemer af regler og roller, der findes mellem hver person i familien.

Narrativ metode fokuserer på menneskers fortællinger om sig selv (kaldet narrativer). I narrativ metode undersøges det, hvordan det, vi gør og oplever i livet, bliver kædet sammen og tillagt mening. Meningen bliver skabende for, hvordan vi forstår og opfatter os selv. Der fokuseres derefter på at skabe flere forståelser, så du får nye muligheder for at tænke og handle på flere forskellige måder.

Konstruktivistisk metode fokuserer overordnet på, at vi sammen skaber den omverden, der samtidig skaber os. Metoden inddrager derfor ofte et socialt perspektiv, og der arbejdes med, hvordan vi skaber systemer i fællesskab, og hvordan dette fællesskab er med til at skabe os selv.Løngangstræde 37B, 4.th. 1468 København K

Telefon 28 21 79 92, e-mail: sussi@sussineergaard.dk