Supervision

Supervision


Supervision er en metode, som kan benyttes, når man ønsker faglig udvikling eller oplever problemer i forbindelse med sit arbejde.

Når man bliver superviseret, lader man en anden og mere erfaren, eller anderledes uddannet, person kigge med over skulderen.

En supervisor har grundlæggende anden erfaring eller mere viden end den, der superviseres.

Sammen med supervisoren diskuterer man de vilkår, som man arbejder under. Man taler om sine styrker og svagheder samt muligheder for at gå nye veje.

Dette hjælper den superviserede til at reflektere over situationer og handlemuligheder i stedet for blot at handle ud fra umiddelbare tanker og oplevelser.

Supervisionen skal være et forpligtende fællesskab, som man prioriterer og forbereder sig til, den skal ligge i faste rammer og med fastlagte (og realistiske) mål for indsatsen.
Løngangstræde 37B, 4.th. 1468 København K

Telefon 28 21 79 92, e-mail: sussi@sussineergaard.dk